درباره ما

با توجه به افزایش تعدد کارخانجات تولید کاشی و سرامیک و لوازم بهداشتی ساختمانی از یک طرف
و همچنین گسترش ابزارهای الکترونیکی جهت دسترسی به کلیه امور ، از جمله خرید و مشاهده
فروشگاه ها و نمایشگاه های مجازی از طرف دیگر برآن شدیم تا فروشگاه و نمایشگاهی اینترنتی و
جامع در زمینه کاشی و سرامیک و همچنین لوازم بهداشتی ساختمانی ایجاد کنیم
تا پاسخگوی این نیاز باشد.
در این بین امکان ارائه و فروش محصولات برای کسانی که در این زمینه فعال می باشند نیز فراهم
شده است.
45میلیون

محصول اماده فروش

1.8میلیون

فروشنده فعال

30.6میلیون

خریداران فعال

5میلیون تومان

در ماه فروش خواهید داشت

برخی از همکاران ما

محصولات